Mer tid åt dina anställda med AI

Du kan ägna mer tid åt dina anställda genom att automatisera vissa administrativa arbetsuppgifter. Aditro har lanserat ett AI-system som låter dig göra just detta. Det kan ge ditt företag flera fördelar på sikt.

Hur personalen mår på en arbetsplats påverkas i hög utsträckning av att de känner sig sedda och hörda av ledningen. Välmåendet påverkar i sin tur hur företaget presterar. Nöjda anställda är mer kreativa, harmoniska och produktiva. Ett företag har därför allt att vinna på att spendera mer tid på att säkerställa att personalen mår bra. Tid är dock i de flesta fall en begränsad resurs, inte minst är det mycket administrativt som måste skötas. Ett tips är att ni använder Aditros nya AI-system, som ni hittar här: https://aditro.com/sv/hr-system/, ett system som kan ta över en mängd administrativa uppgifter.

AI-tjänster underlättar företagsdriften

Företag har idag tillgång till en mängd olika AI-tjänster. AI kan sköta sådant som kundrelationer, orderadministration – och nu vanliga administrativa uppgifter. Aditros HR-system är en intelligent lösning som kan automatisera sådant som löneadministration, kvittohantering och mycket annat. På det sättet får ni mer tid över till kärnverksamheten och att utveckla arbetsplatsen.

Mer tid åt verksamhetsutveckling och social samvaro

En komponent i ett trivsamt och stimulerande socialt klimat på en arbetsplats är att frigöra tid för personalen att vara social och småprata. Studier har till exempel visat att regelbundna fikaraster höjer effektiviteten och ger gladare personal. Varför inte lägga tidsvinsten på andra typer av arbetsuppgifter, kanske du tänker? För att tidsvinsten i att ge de anställda mer tid åt social samvaro totalt sett kan bli positiv. Framför allt genom att det minskar stress. Kungälvs Sjukhus jobbade till exempel i ungefär två år med att minska stressen bland sina anställda. Genom att förbättra arbetsrutiner och ge de anställda fler andningspauser i vardagen kunde sjukhusledningen tillslut sänka den årliga sjukfrånvaron. Nettoeffekten blev med andra ord positiv. Det kan den bli också på ditt företag. Att skapa mer utrymme i det vardagliga arbetet för att ta fram trevliga lösningar för personalen kan vara ett första steg i en väldigt positiv utveckling.