Så blir du en toppsäljare

Att bli en toppsäljare handlar om att besitta en kombination av personliga egenskaper och kunskaper. Du behöver inge förtroende och ha stor inblick i säljpsykologi. Oavsett om du är en naturbegåvning eller inte kan du vinna mycket på att gå en säljutbildning.

Att bli en toppsäljare handlar förstås om att lära dig de säljtekniker som gör dig bäst på försäljning – till stor del handlar det om psykologiska kunskaper som du har nytta av i en säljsituation och människokännedom. Att bli en toppsäljare är drömmen för många. Utbildningarna är i regel korta och lönetaket i princip obegränsat. Det finns en del succéberättelser om personer som nått stora framgångar inom försäljning redan tidigt i livet. Vad är det för kunskaper och egenskaper du behöver för att bli en toppsäljare?

De egenskaper du ska ha som toppsäljare

Southern California Marshall School of Business genomförde 2016 en undersökning där de tittade på vilka egenskaper som utmärker de bästa försäljarna. De sammanfattade vad de fann i sex punkter. Enligt dem var duktiga säljare: pengahungriga, fokuserade på karriären, i de flesta fall hade de haft en positiv uppväxt, duktiga på att knyta an till kunderna på ett emotionellt plan, positiva attityder till ord som anknöt till försäljning. Till sist var de flesta överens om att vad kunder uppskattar mest är egenskaper som professionalism och trovärdighet.

Du kan lära dig att bli en toppsäljare

Om du inte naturligt har egenskaperna som krävs för att bli en toppsäljare så kan du lära dig dem. Ett av de viktigaste knepen du kan lära dig är att bli bättre på att lyssna. Som nämndes ovan är en av toppsäljarens viktigaste egenskaper att kunna knyta an till en potentiell kund på ett känslomässigt plan. En annan väldigt viktig sak är att förstå vikten av att aldrig bluffa. De bästa säljarna är de som kan sina produkters styrkor och svagheter och som kan vara ärliga med dem. Genom att vara ärlig och kunna din sak lägger du dessutom grunden till långvariga kundrelationer, vilket är än viktigare om det är så att du säljer produkter för ditt eget företag.